Harmonogram – III GRUPA

Terminy Grupowego wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Dla nas przeŁOM” – grupa III:

19.12.2017 – 11.30-15.30

20.12.2017 – 11.30-15.30

03.01.2018 – 11.30-15.30

04.01.2018 – 09.00-13.00

05.01.2018 – 11.30-15.30

08.01.2018 – 08.30-12.30

09.01.2018 – 11.30-15.30

Terminy Warsztatów kompetencji społecznych w ramach projektu „Dla nas przeŁOM” – grupa III

11.01.2018 – 09.00-15.00

12.01.2018 – 09.00-15.00

15.01.2018 – 09.00-15.00

16.01.2018 – 09.00-15.00

Miejsce realizacji:

Fundacja Inkubator

Łódź, ul. Tymienieckiego 22/24

Pomieszczenie nr 9 i 9A – I piętro