Harmonogram

Terminy grupowego wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Dla nas przeŁOM” :

15.02.2018 – 09.00-13.00

16.02.2018 – 11.30-15.30

19.02.2018 – 10.00-14.00

20.02.2018 – 12.30-16.30

21.02.2018 – 11.30-15.30

22.02.2018 – 09.00-13.00

23.02.2018 – 11.30-15.30

Miejsce realizacji:

Fundacja Inkubator

Łódź, ul. Tymienieckiego 22/24

Pomieszczenie nr 10 – I piętro

 

Terminy warsztatów kompetencji społecznych w ramach projektu „Dla nas przeŁOM”:

 

26.02.2018 – 09.00-15.00

27.02.2018 – 09.00-15.00

28.02.2018 – 09.00-15.00

01.03.2018 – 09.00-15.00

Miejsce realizacji:

Fundacja Inkubator

Łódź, ul. Tymienieckiego 22/24

Pomieszczenie nr 9 i 9A – I piętro