Harmonogramy dla grupy uczestników

HARMONOGRAM – SZKOLENIA

HARMONOGRAM – STAŻE

HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ  DLA  I  GRUPY UCZESTNIKÓW

 1. Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społeczno – Zawodowej

Wrzesień – październik 2017 roku

 1. Grupowe wsparcie psychologiczne

Od 21.10 do 31.10. 2017 roku

        3. Indywidualne wsparcie psychologiczne

Październik 2017 roku

terminy na październik 2017 roku:

06.10.2017 – w godz. 8-12

09.10.2017 – w godz. 10-14

10.10.2017  – w godz. 9-13

13.10.2017 – w godz. 11-15

16.10.2017 – w godz. 10-14

17.10.2017 – w godz. 9-15

18.10.2017 – w godz. 10-14

19.10.2017  – w godz. 11-15

20.10.2017  – w godz. 9-13

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe:

Październik 2017 roku

Terminy na październik 2017 roku:

10.10.2017 – w godz. 8-10

11.10.2017 – w godz. 9-16

14.10.2017 – w godz. 11-14

16.10.2017 – w godz. 11-16

17.10.2017 – w godz. 12-16

18.10.2017 – w godz. 8-12

20.10.2018 – w godz. 9-13

 1. Warsztaty kompetencji społecznych:

02-07 listopada  2017 roku.

W przypadku indywidualnych form wsparcia , czyli opracowania IŚRSZ, wsparcia psychologicznego oraz poradnictwa zawodowego wszystkie terminy z podaniem dat dziennych obowiązują pod warunkiem wpisania/zgłoszenia kandydata/uczestnika
i potwierdzenia obecności.

Poradnictwo psychologiczne – Od poniedziałku do piątku według indywidualnie ustalonych godzin. Miejsce: 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

Dyżury poradnictwa prawnego – Od poniedziałku do piątku według indywidualnie ustalonych godzin. Miejsce: 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

Dyżury poradnictwa zawodowego – Od poniedziałku do piątku według indywidualnie ustalonych godzin. Miejsce: 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ  DLA  II  GRUPY UCZESTNIKÓW

 1. Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społeczno – Zawodowej

Październik – listopad 2017 roku

 1. Grupowe wsparcie psychologiczne

Od 16.11 do 29.11. 2017 roku

        3. Indywidualne wsparcie psychologiczne

Listopad – grudzień 2017 roku

terminy na listopad oraz grudzień 2017 roku:

22.11.2017 – w godz. 10-14

23.11.2017  – w godz. 10-14

27.11.2017 – w godz. 8-10

28.11.2017 – w godz. 9-11

29.11.2017 – w godz. 9-15

04.12.2017  – w godz. 14-16

08.12.2017 – w godz. 12-18

11.12.2017 – w godz. 10-12

12.12.2017 – w godz. 9-12

13.12.2017 – w godz. 11-16

15.12.2017  – w godz. 10-14

18.12.2017 – w godz. 12-16

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe:

Listopad 2017 roku

Terminy na listopad 2017 roku:

17.11.2017 – w godz. 11-15

20.11.2017 – w godz. 9-13

21.11.2017 – godz.. -14-18

24.11.2017 – w godz. 12-18

25.11.2018 – w godz. 10-14

 1. Warsztaty kompetencji społecznych:

Od 30 listopada do 06 grudnia 2017 roku.

W przypadku indywidualnych form wsparcia , czyli opracowania IŚRSZ, wsparcia psychologicznego oraz poradnictwa zawodowego wszystkie terminy z podaniem dat dziennych obowiązują pod warunkiem wpisania/zgłoszenia kandydata/uczestnika
i potwierdzenia obecności.

Poradnictwo psychologiczne – Od poniedziałku do piątku według indywidualnie ustalonych godzin. Miejsce: 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

Dyżury poradnictwa prawnego – Od poniedziałku do piątku według indywidualnie ustalonych godzin. Miejsce: 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

Dyżury poradnictwa zawodowego – Od poniedziałku do piątku według indywidualnie ustalonych godzin. Miejsce: 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ  DLA  III  GRUPY UCZESTNIKÓW

. Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społeczno – Zawodowej

Listopad – grudzień 2017 roku

 1. Grupowe wsparcie psychologiczne

Od 19.12.2017 do 10.01.2018:

 1. 3. Indywidualne wsparcie psychologiczne

Grudzień 2017 – styczeń 2018

terminy na grudzień 2017 i styczeń 2018 oraz luty 2018:

05.12.2017 – w godz. 14-18

09.12.2017  – w godz. 11-13

03.01.2018 – w godz. 10 -14

08.01.2018 – w godz. 10-14

10.01.2018 w godz. 11-14

11.01.2018 – w godz. 12-18

15.01.2018 – w godz. 8-14

18.01.2018  – w godz. 11-18

21.01.2018 – w godz. 10-15

24.01.2018 – w godz. 14-18

25.01.2018  – w godz. 8 – 16

12.02.2018 – w godz. 8-10

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe:

Grudzień 2017 roku

Terminy na grudzień 2017 roku:

11.12.2017 – w godz. 9-15

12.12.2017 – w godz. 10-13

13.12.2017 – w godz. 12-18

 1. Warsztaty kompetencji społecznych:

11- 17 stycznia 2018 roku.

W przypadku indywidualnych form wsparcia , czyli opracowania IŚRSZ, wsparcia psychologicznego oraz poradnictwa zawodowego wszystkie terminy z podaniem dat dziennych obowiązują pod warunkiem wpisania/zgłoszenia kandydata/uczestnika
i potwierdzenia obecności.

Poradnictwo psychologiczne – Od poniedziałku do piątku według indywidualnie ustalonych godzin. Miejsce: 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

Dyżury poradnictwa prawnego – Od poniedziałku do piątku według indywidualnie ustalonych godzin. Miejsce: 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

Dyżury poradnictwa zawodowego – Od poniedziałku do piątku według indywidualnie ustalonych godzin. Miejsce: 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ  DLA  IV  GRUPY UCZESTNIKÓW

 1. Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społeczno – Zawodowej

Styczeń – luty 2018 roku

 1. Grupowe wsparcie psychologiczne

Od 15.02 do 23.02. 2018 roku

 1. 3. Indywidualne wsparcie psychologiczne

Luty – marzec 2018 roku

terminy na luty oraz marzec 2018 roku:

12.02.2018 – w godz. 8-10

13.02.2018 – w godz. 8-14

14.02.2018  – w godz. 10-14

15.02.2018 – w godz. 8-10

19.02.2018 – w godz. 11-13

20.02.2018 – w godz. 11-13

21.02.2018 – w godz. 9 -15

22.02.2018 – w godz. 8-12

23.02.2018 – w godz. 11-14

27.02.2018 – w godz. 12-14

28.02.2018 – w godz. 12-16

01.03.2018 – w godz. 14-16

02.03.2018 – w godz. 10-14

03.03.2018  – w godz. 9-16

05.03.2018  – w godz. 11 – 16

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe:

Luty 2018 roku

Terminy na luty 2018 roku:

15.02.2018 – w godz. 15-18

16.02.2018 – w godz. 10-15

20.02.2018 – w godz. 9-16

21.02.2018 – w godz. 12-16

23.02.2018 – w godz. 11-16

24.02.2018 – w godz. 10-15

 1. Warsztaty kompetencji społecznych:

26.02 – 01.03. 2018 roku.

W przypadku indywidualnych form wsparcia , czyli opracowania IŚRSZ, wsparcia psychologicznego oraz poradnictwa zawodowego wszystkie terminy z podaniem dat dziennych obowiązują pod warunkiem wpisania/zgłoszenia kandydata/uczestnika
i potwierdzenia obecności.

Poradnictwo psychologiczne – Od poniedziałku do piątku według indywidualnie ustalonych godzin. Miejsce: 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

Dyżury poradnictwa prawnego – Od poniedziałku do piątku według indywidualnie ustalonych godzin. Miejsce: 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

Dyżury poradnictwa zawodowego – Od poniedziałku do piątku według indywidualnie ustalonych godzin. Miejsce: 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ  DLA  V  GRUPY UCZESTNIKÓW

 1. Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społeczno – Zawodowej

Luty – marzec 2018 roku

 1. Grupowe wsparcie psychologiczne

Od 07.03-15.03. 2018 roku

 1. 3. Indywidualne wsparcie psychologiczne

Marzec 2018 roku

terminy marzec 2018 roku:

13.03.2018 – w godz. 12-14

14.03.2018  – w godz. 9-15

15.03.2018 – w godz. 11-14

16.03.2018 – w godz. 14-16

17.03.2018 – w godz. 9 -16

19.03.2018 – w godz. 15-18

20.03.2018 – w godz. 14-17

21.03.2018  – w godz. 10-14

22.03.2018 – w godz. 12-16

23.03.2018  – w godz. 11 – 14

24.03.2018 – w godz. 14-18

26.03.2018 – w godz. 11-16

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe:

Marzec 2018 roku

Terminy na marzec 2018 roku:

08.03.2018 – w godz. 12-18

09.03.2018 – w godz. 10-16

10.03.2018 – w godz. 8-20

 1. Warsztaty kompetencji społecznych:

16.03 – 20.03. 2018 roku.

W przypadku indywidualnych form wsparcia , czyli opracowania IŚRSZ, wsparcia psychologicznego oraz poradnictwa zawodowego wszystkie terminy z podaniem dat dziennych obowiązują pod warunkiem wpisania/zgłoszenia kandydata/uczestnika
i potwierdzenia obecności.

Poradnictwo psychologiczne – Od poniedziałku do piątku według indywidualnie ustalonych godzin. Miejsce: 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

Dyżury poradnictwa prawnego – Od poniedziałku do piątku według indywidualnie ustalonych godzin. Miejsce: 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

Dyżury poradnictwa zawodowego – Od poniedziałku do piątku według indywidualnie ustalonych godzin. Miejsce: 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ  DLA  VI  GRUPY UCZESTNIKÓW

 1. Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społeczno – Zawodowej

Marzec – kwiecień 2018 roku

 1. Grupowe wsparcie psychologiczne

Od 24.04-10.05. 2018 roku

 1. 3. Indywidualne wsparcie psychologiczne

Kwiecień 2018 roku

terminy kwiecień 2018 roku:

09.04.2018  – w godz. 8-18

12.04.2018 – w godz. 11-16

18.04.2018 – w godz. 14-18

20.04.2018  – w godz. 9-14

23.04.2018  – w godz. 11 – 14

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe:

Kwiecień 2018 roku

Terminy na kwiecień 2018 roku:

12.04.2018 – w godz. 8-20

13.04.2018 – w godz. 11-15

19.04.2018 – w godz. 14-18

23.04.2018 – w godz. 12-18

24.04.2018 – w godz. 10-16

25.04.2018 – w godz. 9-16

 1. Warsztaty kompetencji społecznych:

26.04-30.04. 2018 roku.

W przypadku indywidualnych form wsparcia , czyli opracowania IŚRSZ, wsparcia psychologicznego oraz poradnictwa zawodowego wszystkie terminy z podaniem dat dziennych obowiązują pod warunkiem wpisania/zgłoszenia kandydata/uczestnika
i potwierdzenia obecności.

Poradnictwo psychologiczne – Od poniedziałku do piątku według indywidualnie ustalonych godzin. Miejsce: 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

Dyżury poradnictwa prawnego – Od poniedziałku do piątku według indywidualnie ustalonych godzin. Miejsce: 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

Dyżury poradnictwa zawodowego – Od poniedziałku do piątku według indywidualnie ustalonych godzin. Miejsce: 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24